06

گوشیم ویروسی شده امروز بردم درستش کردم. باتریشم خرابه. ینی تو روحــــــــــــــت!!

/ 0 نظر / 2 بازدید