16

دلم خیلی براش میسوزه.

خیلی خوب درکش میکنم. اما الان دیگه خیلی دیره.

وقتی رفت همه پل های پشت سرشو خراب کرد.

حالا هفت سال گذشته از اون روزایی که واسه اولین بار دوست دارمو از زبون یه مرد شنیدم.

وقتی واسه اولین بار عاشق شدم.

هنوزم وقتی میبینمش قلبم تندتر میزنه.

اما دیگه نمیخوام. نمیخوام دوبار از یه سوراخ گزیده بشم.

راه من و اون از هم جداست. کاش بفهمه...

/ 1 نظر / 21 بازدید
b

سلام سحر خانوم. چه حس مشترکی....و چقدر تو زیبا بیانش می کنی و چقدر من...سکوت می کنم....تنها کاری که بلدم