15

امروز با تموم وجود دلم براش سوخت...

با اینکه خیلی اذیتم میکنه اما امروز دلم میخواست محکم بغلش کنم.:)

کلی ازش معذرت خواستم به خاطر حرفایی که بهش زدم.

/ 5 نظر / 19 بازدید
b

سلام. کار خوبی کردی......[لبخند]

b

سلام نه وبلاگ ندارم