09

دانشجوی ترم 7 مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت بود... همونی که امروز اومده بود شرکت برای نظافت...

/ 0 نظر / 11 بازدید